Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Spremljanje položaja otrok in družine

Temeljna dejavnost Otroške opazovalnice je celovito in sistematično spremljanje položaja in kakovosti življenja otrok v Sloveniji in, na podlagi tako pridobljenih podatkov, oblikovanje predlogov za izboljšanje njihovega položaja. Na tem področju so bile v okviru inštituta izvedene številne študije in raziskave usmerjene na posamezna področja življenja otrok.

Predpogoj za izvajanje analiz stanja in spremljanja učinkov politike in ukrepov, ki jih izvaja država v odnosu do otrok, je dostop do podatkov o otrocih. Pomembno je, da so podatki zbrani na enem mestu in da so oblikovani na način, ki obravnava otroka kot enoto analize in ne kot del drugih kategorij (npr. družine ali pa institucij, kot so vrtec, šola, ipd.); le tako lahko pridobimo uvid v celovito sliko o položaju otrok v Sloveniji in o njihovih relevantnih potrebah, ki niso zadovoljene v zadostni meri. V ta namen smo oblikovali spletno bazo podatkov o otrocih. Baza predstavlja bogato podatkovno knjižnico in je namenjena širši javnosti oziroma vsem, ki jih zanima področje kakovosti življenja otrok.

Nadgradnjo baze predstavlja spletno orodje IRSSV Indeks blaginje otrok (IBO), ki omogoča podatkovno zgoščeno in teoretsko utemeljeno spremljanje za otroke pomembnih družbenih področjih z eno samo vrednostjo, kar olajša oceno položaja otrok, omogoča časovno in mednarodno primerjavo. IBO tako ponuja bolj učinkovito identifikacijo problemov na družbenih področjih, pomembnih za otroke ter posledično lažje in ustrezejše načrtovanje javnih politik. Oblikovan je za 27 evropskih držav.

Ker IBO vselej prikazuje povprečne vrednosti za Slovenijo, smo v želji odgovora na vprašanje, kako velike so razlike v blaginji otrok v slovenskih statističnih regijah, pripravili še regijski indeks blaginje otrok (RIBO) ter njegovo spletno upodobitev nadgradili z dodatnimi sodobnimi mednarodno uveljavljenimi metodami prikazovanja podatkov.

Novice

Vsakdanje življenje otrok v času epidemije novega koronavirusa

V letu 2020 smo na IRSSV po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravili raziskavo na temo vsakdanjega življenja otrok v času prvega vala epidemije novega koronavirusa. Raziskava je temeljila na merjenju učinkov epidemije na blaginjo otrok in odnosa otrok do ukrepov za zajezitev posledic epidemije v časovni perspektivi. Zanimalo nas je torej, ali se je blaginja otrok med epidemijo izboljšala oz. poslabšala v primerjavi z obdobjem pred epidemijo (kar v poročilu prikažemo z indeksom spremembe ranljivosti otrok). Z identificiranjem dejavnikov, ki vplivajo tako na indeks sprememb ranljivosti otrok, kot tudi na informiranost in stališča do ukrepov ter identificiranjem ranljivih skupin otrok, smo pripravili podlage za sprejemanje ukrepov javnih politik, prilagojenih potrebam otrok v času epidemije novega koronavirusa.

Celotno poročilo s ključnimi ugotovitvami raziskave je dostopno tukaj.

Vabilo otrokom k izpolnjevanju spletnega vprašalnika o življenju v času epidemije novega koronavirusa

Epidemija novega koronavirusa je spremenila življenja otrok. Ti so sicer skupina prebivalstva, ki je v povprečju manj od drugih starostnih skupin izpostavljena bolezni COVID-19, kar pa še ne pomeni, da zaradi ukrepov za zajezitev epidemije niso postali bolj ranljivi. Podatkov o tem, kako so doživljali epidemijo in ukrepe za njeno zajezitev ni veliko, še posebej ne takih, ki bi jih pridobili neposredno od otrok samih. Prav takšni podatki nas najbolj zanimajo, saj menimo, da so ključni za oblikovanje otrokom bolj prijaznih ukrepov različnih javnih politik (izobraževalne, zdravstvene, družinske, socialne).

Na Inštitutu RS za socialno varstvo v ta namen opravljamo študijo Življenje otrok v času epidemije novega koronavirusa. Naročnik študije je Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, podpira jo tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Del študije je tudi anonimen spletni vprašalnik, namenjen učencem in učenkam od 4. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol, ki smo ga poslali vsem šolam v Sloveniji.

Teme, ki jih vprašalnik vključuje, so:

  1. blaginja otrok med epidemijo na naslednjih področjih (duševno zdravje, izobraževanje, revščina, uporaba IKT tehnologije, prosti čas, družinski in vrstniški odnosi, življenjski slog itd.),
  2. informiranost otrok o epidemiji,
  3. odnos otrok do ukrepov države.

Prosimo tudi vas, da otroke v vaši socialni mreži spodbudite k izpolnjevanju vprašalnika na povezavi: https://irssv.1ka.si/covid.

Izpolnjene spletne vprašalnike pričakujemo do 15. 6. 2020.

Več o anketi in zaupnosti podatkov najdete na naslednji povezavi.

ODPOVED POSVETA

»Participacija otrok v Sloveniji – kje smo in kam želimo priti?«

Predstavitev ugotovitev orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok v Sloveniji

V skladu z ukrepi Sveta za nacionalno varnost RS vas obveščamo, da odpovedujemo posvet »Participacija otrok v Sloveniji – kje smo in kam želimo priti?«, ki naj bi bil v ponedeljek, 16. 3. 2020.

Dogodek prestavljamo na predvidoma 26. 5. 2020. O vseh podrobnostih vas bomo pred dogodkom še enkrat obvestili. Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

VABILO NA POSVET

»Participacija otrok v Sloveniji – kje smo in kam želimo priti?«

Predstavitev ugotovitev orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok v Sloveniji

 

Pravica do participacije je ena od otrokovih pravic, opredeljenih v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah, katere podpisnica je tudi Slovenija. V Sloveniji smo v zadnjih letih dosegli določen napredek na področju participacije. Ostaja pa kar nekaj izzivov.

V lanskem letu se je Otroška opazovalnica Inštituta RS za socialno varstvo (IRSSV) na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Direktorata za družino) pridružila projektu Sveta Evrope s ciljem oceniti raven participacije otrok v Sloveniji na različnih področjih. Raven participacije ocenjujemo z desetimi kazalniki za merjenje napredka pri uresničevanju pravice do participacije. Projekt je bil izveden tudi v nekaterih drugih evropskih državah, v lanskem letu npr. na Finskem in Malti.

V zaključni fazi projekta vas vabimo na posvet, kjer bomo predstavili ugotovitve poročila in skupaj z razpravljavci/-kami na okroglih mizah ter udeleženci-/kami posveta dodatno osvetliti kontekst participacije otrok v Sloveniji, dobre prakse na tem področju ter različne izkušnje deležnikov.

 

Posvet bo potekal v Hiši Evropske unije, dne 16. 3. 2020 od 10:00 do 14:00.

Prijave na posvet zbiramo na spletnem naslovu https://irssv.1ka.si/a/125104, do 12. 3. 2020.

Udeležba na posvetu je brezplačna, število mest je omejeno na maksimalno dve osebi na organizacijo. Na naslednjih povezavah se nahajajo opis preliminarnega programa posveta, orodje Sveta Evrope za oceno participacije otrok, otrokom prijazna različica orodja Sveta Evrope in poročilo o oceni participacije otrok, ki ga je pripravil IRSSV.

V primeru morebitnih vprašanj, nas lahko kontaktirate na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po telefonu: dr. Urban Boljka (01/ 2000 251) ali Jasmina Rosič (01/2000 255).

Vljudno vabljeni!

Regijski indeks blaginje otrok (RIBO) je dobil interaktivno spletno podobo

Blaginja otrok je kompleksen družben fenomen, ki ga ni enostavno izmeriti. Sodobni mednarodni trendi proučevanja blaginje dajejo močen poudarek izdelavi indeksov, ki omogočajo lažjo identifikacijo pomanjkljivosti v področjih blaginje.

Indeks blaginje otrok (IBO), ki smo ga izdelali na Otroški opazovalnici IRSSV, je pokazal razmeroma visoko uvrstitev otrok Slovenije v evropskem merilu. Ker IBO vselej prikazuje povprečne vrednosti za Slovenijo, se zastavlja vprašanje, kako velike so razlike v blaginji otrok v slovenskih statističnih regijah. V ta namen smo v letu 2018 pripravili regijski indeks blaginje otrok (RIBO), ki na podlagi desetih področij blaginje in 40 kazalnikov, ki ta področja predstavljajo, odgovarja na to vprašanje.

Da bi povečali uporabnost indeksa, smo ga (tako kot IBO) upodobili na uporabniku prijazni spletni strani. Tokrat smo podatkovne upodobitve nadgradili s pripravo krajših analiz podatkov posameznih regij in s sodobnimi mednarodno uveljavljenimi metodami prikazovanja podatkov, kot je na primer algoritem t-SNE, ki omogoča prikaz 'gručenja' regij glede na skupne značilnosti. Uporabniku smo ponudili tudi možnost, da oblikuje svoj indeks in uteži vrednost področij po lastni izbiri glede na to, katero področje blaginje se mu zdi bolj ali manj pomembno za kakovost življenja otrok.

Z metodo 'gručenja' t-SNE smo nadgradili tudi spletno stran mednarodnega indeksa (IBO), kjer se razvrščanje držav v skupine glede na skupne značilnosti še bolj nazorno prikaže.

Spletna2 mini40

Grucenje mini40

 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci