Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Položaj mladine

Proučevanje in raziskovanje kakovosti življenja mladih je danes nadvse pomembno, saj je mladina tista družbena kategorija, ki je v zadnjih desetletjih doživela eno izmed najobširnejših sprememb, povezanih s spremembami delovanja vseh področij, ki vplivajo na kakovost življenja mladih. Zaradi sprememb na področju izobraževanja, trg dela in sistema blaginje, je življenje mladih danes zaznamovano z negotovostjo, kar kliče po iskanju strategij za uspešno obvladovanje tveganj, s katerimi se v svojih življenjskih potekih soočajo mladi. Na to temo smo do sedaj v sodelovanju z Uradom RS za mladino izdali dve publikaciji: Matrika ukrepov državnih organov na področju mladinske politike (2011) ter Med otroštvom in odraslostjo: Analiza položaja mladih v Sloveniji 2009 (2009). Pripravili smo tudi študijo Aktivno državljanstvo mladostnikov (2016), ki omogoča redek vpogled v razumevanje in interpretacije sveta, kot ga danes vidijo mladostniki, ter oceno vrednotnega profila slovenskih mladostnikov.

Novice

Mladostniki danes: med Peter Pani in Robin Hoodi

Konec leta 2016 smo zaključili študijo Aktivno državljanstvo mladostnikov. Ta v veliki meri temelji na kvalitativni analizi 225 pisem, ki so jih poslancem napisali otroci zadnje triade slovenskih osnovnih šol. Študija zato omogoča redek vpogled v razumevanje in interpretacije sveta kot ga danes vidijo mladostniki. Na ta način izrišemo vrednotni profil slovenskih mladostnikov in njegovo povezavo s politično participacijo, ki ga s kvantitativno analizo podatkov raziskav Slovenska mladina 2010 (Lavrič in drugi 2011) in Slovenska mladina 2013 (Flere in drugi 2014 ) dopolnjujemo in dodatno preverjamo.

 

 Slika

 

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci