Petek, 21. Februar 2020

Fast Font

Spremljanje zakonodaje in strateških dokumentov

Nacionalni program socialnega varstva je ključni strateški dokument za razvoj sistema socialnega varstva v opredeljenem obdobju. Slovenija je prvi tovrstni strateški dokument za področje socialnega varstva sprejela za obdobje 2000–2005, naslednjega za obdobje 2006–2011 ter v letu 2013 za obdobje do leta 2020. Ključno vlogo pri spremljanju izvajanja nacionalnih programov in pripravi ocene doseganja zastavljenih ciljev ima IRSSV. V skladu s trenutno veljavnim nacionalnim programom IRSSV pripravi strukturo in usmeritve za pripravo, spremljanje in poročanje o nacionalnih in regijskih izvedbenih načrtih, letno spremlja izvajanje nacionalnega programa, pripravi predlog poročila o izvajanju nacionalnega izvedbenega načrta ter sodeluje pri drugih aktivnostih povezanih z nacionalnim programom socialnega varstva. Poročila s tega področja najdete tukaj.

Glede na potrebe naročnika (MDDSZ) spremljamo tudi izvajanje zakonodaje, ki ureja socialnovarstvene pravice prebivalcev Slovenije. Poročila s tega področja najdete tukaj. 

Novice

Regijski posveti za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva

Med 9. in 17. septembrom 2013 bo, v organizaciji MDDSZ, IRSSV, SCSD in CNVOS, potekal drugi krog regijskih posvetov za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva. Potrebe, ki so jih izpostavili predstavniki izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov (CSD, NVO in drugi izvajalci), predstavniki občin in drugih akterjev za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na junijskih posvetih, predstavljajo pomembno informacijo in izhodišče za pripravo tako nacionalnega kot tudi regijskih izvedbenih načrtov. Namen drugega kroga posvetov pa je konkretizacija in argumentacija izpostavljenih potreb ter opredelitev ključnih prioritet do leta 2016.

Program je enak na vseh delavnicah. Spodaj najdete termine in lokacije posvetov.

  • Ptuj, 9. 9. 2013, ob 10. uri, Terme Ptuj, Pot v toplice 9; pomurska in podravska regija
  • Postojna, 10. 9. 2013, ob 10. uri, Jamski dvorec, Jamska cesta 30; goriška, obalno-kraška in notranje-kraška regija
  • Kranj, 12. 9. 2013, ob 10. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1; gorenjska in zasavska regija
  • Celje, 13. 9. 2013, ob 10. uri, Narodni dom, Trg celjskih knezov 9; savinjska in koroška regija
  • Ljubljana, 16. 9. 2013, ob 11. uri*, Central hotel, Miklošičeva 9; Osrednje-slovenska regija in občine Domžale, Kamnik, Litija, Logatec, Vrhnika, Cerknica, Ribnica, Kočevje in Grosuplje
  • Novo mesto 17. 9. 2013, ob 10. uri, RIC Novo mesto, Topliška 2; jugovzhodna in posavska regija

 

Vljudno vabljeni!

*delavnica v Ljubljani se izjemoma prične ob 11.uri.

     

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci