Petek, 24. Maj 2019

Fast Font

Konferenca E-Qalin®

PROGRAM

Povezovalka: mag. Darja Kuzmanič Korva

URA                    VSEBINA, PREDAVATELJ/ICA
10.00 – 10.10    Pozdrav udeležencev in predstavitev programa konference - mag. Darja Kuzmanič Korva SCSD
10.10 – 10.20    Nagovor ministra za DDSZ dr. Ivana Svetlika
10.20 – 10.30    Nagovor direktorice E-Qalin® GmbH mag. Margit Klein
10.30 – 11.00    Vloga in pomen uvajanja modela upravljanja kakovosti E-Qalin® v ustanovah socialnega varstva - Franc Imperl
qqqqqqqqqqqqq(FIRIS IMPERL & CO. d.n.o.) icon Franc Imperl - Model upravljanja kakovosti E-Qalina (524.21 kB)
11.00 – 11.15    Usposabljanje ustanove za uvajanje in izvajanje modela E-Qalin® - prof. dr. Janez Bečaj
ddddddddddddicon Janez Bečaj - Usposabljanje ustanove za E-Qalin (167.42 kB)
11.15 – 11.45    Evalvacija pilotnega uvajanja modela  E-Qalin®/D v CSD - mag. Barbara Kobal (IRSSV)
fffffffffhh hffjjjfffffficon Kobal, Nagode - Evalvacija pilotnega uvajanja modela  E-Qalin®/D v CSD (816.5 kB)

11.45 – 12.15    ODMOR

12.15 – 12.30    Kaj pomeni uvedba modela E-Qalin®  v CSD kot direktorici in procesni vodji - Marija Perković (CSD Koper)
ttttttttttttt   ttttthhtticon Marija Perkovič - Pogled direktorice na uvedbo modela E-Qalin®D v CSD Koper (370.84 kB)
12.30 – 12.45    Vodja kakovosti – spodbujevalec izvajanja procesov kontinuiranih izboljšav - Branka Jakšič (CSD Radovljica)
fffffffffff   ffffffhhffficon Branka Jakšič - Vodja kakovosti (370.23 kB)
12.45 – 13.00    Skupine za samoocenjevanje – prostor osrednjih procesov modela E-Qalin® - Brigita Gašper (CSD Novo mesto)
fffff ffffhhffffffccccicon Brigita Gašper - Skupine za samoocenjevanje (503.57 kB)
13.00 – 13.25    Merjenje zadovoljstva v sklopu izvajanja modela E-Qalin® - Jana Štrakl (SKUPINA FABRIKA d.o.o.)
zzzzzzz zmmzzzzicon Jana Štrakl - Merjenje zadovoljstva po modelu E-Qalin (1.1 MB)
13.25 – 13.45    Računalniška podpora pri izvajanju nalog, povezanih z modelom E-Qalin® - Jure Koren (UNINET)
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrgricon Jure Koren - Informacijska podpora modelu E-Qalin (2.07 MB)
13.45 – 14.00    Zunanja presoja in certificiranje ustanov - Franc Imperl (FIRIS IMPERL & CO. d.n.o.)
kkkkkkkkkggkkkicon Franc Imperl - Zunanja presoja in certificiranje po modelu E-Qalin (395.76 kB)
14.00 – 14.30    Podelitev POSLOVNIKOV, verzija 2.0, procesnim vodjem CSD - Davor Dominkuš (MDDSZ)
14.00 – 14.30    Podelitev CERTIFIKATOV in PRIROČNIKA zunanjim presojevalcem - mag. Margit Klein (E-Qalin GmbH)
14.30                  Zaključek KONFERENCE

MODELI

E-QALIN®/A (za domove za starejše)
E-QALIN®/B (za ustanove za osebe z motnjo v duševnem razvoju)
E-QALIN®/D (za centre za socialno delo)

VABILO

icon Vabilo - E-qalin konferenca (612.5 kB)

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci